Pogrzeb nie jest tylko smutną, podniosłą uroczystością, ale i kosztownym przedsięwzięciem organizacyjnym. Teoretycznie jego koszt powinien pokryć przyznawany przez ZUS czy KRUS zasiłek, który obecnie wynosi 4 000 zł. Wszystko jednak zależy od tego, na jakie dodatkowe opcje zdecyduje się rodzina zmarłego. Oczywiście niektórych wydatków nie da się uniknąć.

Koszty pogrzebu a lokalizacja

Okazuje się, że to ile kosztuje pogrzeb, trumna, miejsce na cmentarzu w dużej mierze zależy od tego, gdzie się odbędzie uroczystość. W większych miastach takich jak Kraków, Poznań czy Wrocław ceny mogą być sporo wyższe, niż te w mniejszych miejscowościach. Najdroższa pod względem usług pogrzebowych jest Warszawa. Stolica przoduje także, jeśli chodzi o wysokość opłat cmentarnych.

Koszt trumny/urny

To, ile kosztuje trumna zależy przede wszystkim od gatunku drewna, z którego jest wykonana. Wpływ na cenę ma także ilość oraz jakość zdobień czy okuć. Najtańsze sosnowe trumny to koszt około 800-900 zł.

Droższe są trumny dębowe - tutaj ceny wahają się między 2 000-3 000 zł. Jeszcze więcej trzeba zapłacić za trumny z trwalszego drewna egzotycznego czy tzw. designerskie, czyli nietypowe, wykonane według specjalnego projektu.

Z kolei trumna do kremacji zwłok kosztuje około 400 zł - jest wykonana z drewna sosnowego, nie lakierowana oraz pozbawiona zdobień. Jeszcze tańszym rozwiązaniem jest kremacja w trumnie kartonowej, której koszt jest kilkakrotnie mniejszy. Urna na prochy kosztuje od około 100 do 1 000 zł.

ile kosztuje pogrzeb

Miejsce na cmentarzu

Opłaty cmentarne są uzależnione od rodzaju grobu (ziemny, murowany, urnowy) oraz tego czy zmarły będzie dochowany do istniejącego już grobu czy będzie pochowany w nowym miejscu.

Wpływ na opłaty ma także miejscowość/miasto, na terenie którego znajduje się cmentarz (im większe miasto, tym drożej) oraz konkretna lokalizacja miejsca grzebalnego (droższe miejsca przy głównych alejkach).

Przedział cen jest tu dosyć szeroki: pojedynczy grób murowany to koszt co najmniej 1 000 zł, za rodzinny (podwójny) trzeba już zapłacić 2 000 zł, a ceny za grobowiec zaczynają się od 4 000 zł i mogą wynosić w metropoliach nawet 8 000 zł.

Z dużo mniejszymi kosztami muszą liczyć się najbliżsi osoby zmarłej, którzy mają prawo do grobu już istniejącego. Wówczas w kancelarii nekropolii należy uregulować tzw. opłatę prolongacyjną, która jest pobierana w większości przypadków na okres 20 lat.

Stawki tej opłaty także są uzależnione od lokalizacji cmentarza oraz rodzaju grobu. Przykładowo wykup miejsca na 20 lat i za następne 20 lat za grób ziemny podwójny na cmentarzu w gminie Trzciel kosztuje 409 zł, a opłata za zachowanie na dalsze 20 lat istniejącego rodzinnego grobu bez prawa do murowania na terenie cmentarza komunalnego północnego w Warszawie wynosi 2 160 zł.

Trzeba także liczyć się z koniecznością skorzystania z usługi grabarskiej, której koszt jest zależny od stanu grobu oraz jego wielkości. Mniejsze opłaty generuje pochówek urny. Przykładowo udostępnienie na 20 lat miejsca grzebalnego na grób urnowy ziemny pojedynczy kosztuje w Warszawie 890 zł, a na terenie gminy Trzeciel 479 zł.

Usługi zakładu pogrzebowego

Na to, ile kosztuje pogrzeb wpływ mają także usługi zakładu pogrzebowego. Pierwszym kosztem jest odbiór zwłok i przewóz do chłodni (150-400 zł), gdzie każda doba kosztuje około 50 zł. Za przygotowanie zwłok do ceremonii pogrzebowej firma pogrzebowa naliczy należność w wysokości około 200 zł.

400-500 zł kosztuje tanatopraksja, czyli zabieg mający na celu zahamowanie procesu rozkładu ciała. Polega on na wprowadzeniu do naczyń krwionośnych soli, co powoduje eliminację bakterii, które wywołują procesy gnilne. Dzięki temu osobie zmarłej wracają naturalne rysy twarzy i generalnie znikają oznaki śmierci (np. zasinienia).

Dzień pochówku zmarłego to kolejne koszty. Średnio 1 800 zł trzeba wydać na przewóz karawanem na cmentarz, kondukt, prowadzenie uroczystości przez księdza lub mistrza ceremonii, złożenie trumny do grobu, zasypanie grobu i położenie wieńca od bliskich. Coraz popularniejsza w naszym kraju jest kremacja. Sprawdziliśmy też ile kosztuje kremacja - spopielenie zwłok w krematorium to koszt 200-800 zł.

Inne koszty

Najbliżsi zmarłego po uroczystościach pogrzebowych zapraszają pozostałych członków rodziny, przyjaciół oraz znajomych na stypę, zwaną także konsolacją czy ucztą pogrzebową. Koszt tego tradycyjnego poczęstunku jest uzależniony od wybranego menu (przeważnie jest to dwudaniowy obiad, kawa i ciasto) oraz liczby gości.

To, jaki jest koszt pogrzebu zależy w dużej mierze od wybranego nagrobka. Rozpiętość cen jest bardzo szeroka także w przypadku nagrobków i zależy od wielu czynników. Najtańsze są tzw. tymczasowe nagrobki, czyli drewniana obudowa mogiły. Ich cena to około 80-200 zł.

Najdroższe pomniki są wykonane z materiałów, które są odporne na zmienne warunki pogodowe, czyli m.in. “czarny szwed” - szwedzki granit, “ciemna impala” - granit z RPA, “vanga” - granit ze Szwecji. Na to ile wynosi cena nagrobka wpływ ma także jego wielkość oraz kształt. Droższe są oczywiście nagrobki podwójne i te mające niestandardowe kształty.

Do ceny pomnika trzeba także doliczyć koszt liter (mosiężne, piaskowane, rzeźbione) oraz wazonów, krzyża, czy ławeczki. Ceny standardowego pomnika pojedynczego zaczynają się od około 2 000 zł. Tańszą alternatywą są nagrobki wykonane z tworzywa sztucznego ABS - ich cena wynosi to 500-1 000 zł.

Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Jeśli Twój bliski poniósł śmierć w wyniku wypadku, należy Ci się stosowne zadośćuczynienie z tego tytułu. Możesz o niego wystąpić, składając odpowiedni wniosek. Przy tego rodzaju rekompensatach ważne jest udowodnienie bliskich relacji i więzi z osobą zmarłą. Warto przedstawić dowody np. w postaci fotografii. Ten rodzaj odszkodowania może zostać wypłacony nawet po 20 latach od śmierci bliskiej osoby. Oddzielnym świadczeniem jest zasiłek pogrzebowy, który zostaje wypłacony przez ZUS lub KRUS, w zależności od tego, gdzie ubezpieczona była osoba zmarła.

Zasiłek ZUS/KRUS

To wypłacane przez ZUS czy KRUS świadczenie wynosi 4 000 zł. Kwotę tą otrzymują członkowie rodziny, którzy zajmują się organizacją pochówku. Co istotne osoby te otrzymają daną kwotę, nawet jeśli koszt pogrzebu okaże się niższy.

Inaczej sprawa wygląda, jeśli o zasiłek wnioskuje osoba spoza grona rodzinnego czy też instytucja (np. dom opieki społecznej, kościół, gmina). Wówczas pokrywane są rzeczywiście poniesione koszty pochówku, ale maksymalnie do kwoty 4 000 zł (koszt musi być udokumentowany).