Klepsydra pogrzebowa zawiera podobne informacje, jakie są umieszczane na nekrologu zmarłego. Pojęcia te są do siebie zbliżone, jednak nie są tym samym. Chociaż dzisiaj ich nazewnictwo się zaciera, postaramy się wyjaśnić, na czym polega różnica pomiędzy klepsydrą pogrzebową a nekrologiem.

Klepsydra pogrzebowa i jej początki

Współczesna nazwa nekrologu wywodzi się z greckiego słowa nekros- nieboszczyk i logo- słowo. W Starożytnej Grecji terminem tym określano spisy osób zmarłych według porządku kalendarzowego. Spisy powstawały na początku VII wieku na marginesach kalendarzy, sakramentarzy i martyrologiów.

W Polsce jest on stosunkowo młody- pierwsze nekrologi ukazywały się w prasie ok. 1810 roku, czyli w epoce Romantyzmu, gdy zaczęła dominować koncepcja pięknej śmierci. Wtedy też na cmentarzach zaczęto przykładać większą wagę do upiększania wyglądu pomników np. poprzez stawianie posągowych aniołów czy popiersi zmarłych.

Nekrologi, które zaczęły się pojawiać na początku XIX wieku, łączyły funkcję informacyjną z biograficzną. Późniejsze klepsydry pogrzebowe, które zawiadamiały o śmierci, weszły w użycie pod koniec XIX wieku i były umieszczane np. na drzwiach domu osoby zmarłej.

Klepsydra pogrzebowa wzięła swoje początki właśnie od nekrologu i zawiera takie same informacje co nekrolog. Ogłoszenie to ma kształt afisza, najczęściej w formacie A4. Różnica polega na sposobie upubliczniania informacji o śmierci. Nekrolog umieszcza się w prasie, klepsydrę na domach, tablicach i słupach ogłoszeniowych.

Nekrolog a klepsydra- co muszą zawierać?

Samym nekrologiem może być też dłuższy artykuł umieszczony w gazecie, który opisuje życie i zasługi zmarłego. Coraz częściej ma on np. formę audycji radiowej czy programu w telewizji, zwłaszcza jeśli osoba zmarła była obecna w życiu publicznym, a jej sylwetka dobrze znana.

Oczywiście musi on być w duchu informacyjnym, pozbawiony charakteru publicystycznego. Klepsydry zawierają również elementy graficzne, które są przynależne do danej grupy religijnej- krzyż, gałązka palmowa.


źródło: materiały własne redakcji

Na klepsydrze pogrzebowej mogą się znaleźć informacje, które chce umieścić rodzina zmarłego. Najczęściej znajduje się na niej:

  • formuła otwarcia (wstęp np. “z głębokim smutkiem zawiadamiamy”)
  • symbole przynależności do danej grupy wyznaniowej- krzyż, dopisek ś.p.
  • informacja dotycząca daty i miejsca śmierci
  • imię i nazwisko zmarłego
  • informacje o uroczystościach pogrzebowych- data i miejsce
  • pozytywnie wartościująca identyfikacja osoby zmarłej- np. kochający mąż
  • podpis autorów- rodzina, żona, syn

Klepsydra jest często uzupełniona o inne elementy graficzne. Może to być czarna ramka otaczająca tekst czy inne emblematy np. krzyż, czarne liście palmowe. Można zastosować też ozdobne pismo. Klepsydra zostaje zawieszona w miejscach publicznych, w których zmarły często przebywał: w miejscu zamieszkania, przedsionkach świątyń itp.

Najczęściej zawiera ona te same informacje co nekrolog i występuje jako lokalna wiadomość prasowa. Może mieć też formę kondolencji i zostać opublikowana w Internecie. Dzisiaj możemy klepsydrę pogrzebową stworzyć samodzielnie, w Internecie znajduje się duży wybór gotowych wzorów ze względu na charakter uroczystości pogrzebowych.

Stwórz własny wzór nekrologu

Chociaż dziś większość firm pogrzebowych zajmuje się procedurą od początku do końca, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby bliscy osoby zmarłej stworzyli swój nekrolog na własne potrzeby. Czasami gotowe klepsydry do końca nie odpowiadają potrzebom rodziny.

Dlatego warto skorzystać ze wzorów, które można edytować. Na gotowych klepsydrach można wpisać imię i nazwisko, datę urodzenia i śmierci oraz miejsce pochówku. Tak przygotowany afisz można rozwiesić. Do wykonania pełnej edycji potrzebny będzie pakiet biurowy, który posiada większość osób na swoich komputerach. Co ważne tak przygotowaną klepsydrę można dowolnie modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb.

Na niektórych klepsydrach pogrzebowych można umieścić informację na temat okoliczności śmierci, czy funkcji, jaką pełniła osoba zmarła. Istotne jest także umieszczenie symboli, które wiążą się z daną społecznością- chrześcijańskie to najczęściej krzyż, wizerunek gołębicy, Matki Boskiej. Osoby niewierzące mogą wybrać pomiędzy prostymi graficznymi wzorami, emblematami roślinnymi czy klepsydry ze świecami.

W dobrym tonie uważa się też umieszczenie cytatu czy złotej myśli nawiązującej do śmierci. Klepsydra może zawierać ulubiony aforyzm osoby zmarłej, jeśli pasuje on do sytuacji. Taki zabieg sprawia, że osoba czytająca zyskuje chwilę refleksji i zadumy o osobie zmarłej.