Klepsydra oraz nekrolog to najbardziej popularne formy zawiadomienia rodziny i znajomych o śmierci bliskiego. Tego rodzaju ogłoszenia mają przeważnie stonowany charakter oraz szczególny wygląd. Czym się różnią? Co powinno się w znaleźć na klepsydrze oraz jak wypełnić gotowy wzór?

Klepsydra a nekrolog

Nazwa klepsydra pogrzebowa pochodzi od zegara z czasów starożytnych. Działanie tego czasomierza, tj. przesypujące się ziarenka piasku, przedstawiają w sposób metaforyczny upływ naszego życia. Z czasem właśnie klepsydrę zaczęto umieszczać na obwieszczeniach informujących o śmierci osoby należącej do danej wspólnoty. Z kolei nekrolog pochodzi od greckiego nekros i logos, co oznacza dokładnie nieboszczyk, słowo.

Dla wielu z nas klepsydra pogrzebowa a nekrolog to pojęcia tożsame. Tymczasem nieco się od siebie różnią, choć jak wiadomo obie formy zawiadamiają o śmierci danej osoby. Nekrolog może zawierać szereg dodatkowych informacji takich jak:

  • termin oraz lokalizacja uroczystości pogrzebowych,

  • wzmianka o osobie zmarłej,

  • wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego,

  • okoliczności śmierci.

Nekrolog zazwyczaj umieszczany jest w lokalnej albo ogólnopolskiej prasie w postaci ogłoszenia albo artykułu. Sporadycznie pojawia się w telewizji czy radiu, a coraz częściej jest publikowany w internecie. Jest to polecany szczególnie dla firm sposób pożegniania współpracownika. Dłuższy artykuł, program telewizyjny czy audycja radiowa ma na celu zaprezentowanie działalności osoby zmarłej, faktów z jej życia.

Klepsydra pogrzebowa z kolei co prawda zawiera niemal identyczne informacje jak nekrolog, ale ma trochę inną formę. Przeważnie jest to afisz w formacie A4, który rozwiesza się w takich miejscach jak: tablice ogłoszeniowe, słupy ogłoszeniowe, przedsionki kościołów, klatki schodowe, w pobliżu miejsca zamieszkania zmarłego, jego miejscu pracy, w pobliskich sklepach itp. Klepsydry także coraz częściej pojawiają się na portalach internetowych.

Klepsydra wzór

Z całą pewnością każdy z nas wie jak wygląda pogrzebowa klepsydra i że z tego rodzaju afiszu dowiemy się o śmierci osoby i terminie oraz miejscu uroczystości pogrzebowej.

Gotowe wzory klepsydry oferuje nie tylko zakład pogrzebowy, który zajmuje się organizacją pochówku. Są także powszechnie dostępne w internecie - wystarczy je uzupełnić o imię i nazwisko, jej wiek oraz datę i miejsce uroczystości pogrzebowych.

Dostępnych jest wiele wzorów klepsydr zarówno pod względem graficznym, jak i tekstowym. Niektóre gotowe wzory można dowolnie edytować np. zmienić tekst, rodzaj czcionki, wielkość czcionki. Tekst znajdujący się na klepsydrze pogrzebowej powinien być ułożony w taki sposób, aby eksponować imię i nazwisko zmarłego.

Bliscy osoby zmarłej niekoniecznie znają wszystkich jej znajomych, a wywieszenie tego rodzaju afiszu, czy przez nich osobiście czy pracowników zakładów pogrzebowych, umożliwili wielu osobom uczestniczenie w uroczystościach pogrzebowych (podane do wiadomości publicznej).

Informacje na klepsydrze

Na każdej pogrzebowej klepsydrze powinny się znaleźć takie dane jak:

  • imię i nazwisko,

  • wiek lub data śmierci,

  • data i miejsce ceremonii pogrzebowej,

  • informacja, kto informuje o uroczystościach pogrzebowych.

Niektóre klepsydry zawierają informację o okolicznościach, w jakich zmarła dana osoba czy informacje o pełnionej przez nią funkcji.

Kolorystyka i grafika na klepsydrze

W zdecydowanej większości klepsydry są biało-czarne, tj. stosowana jest czarna czcionka oraz czarne elementy graficzne na białym tle. Czasami obok tych dwóch barw pojawia się inny kolor żałobny, tj. fiolet. Na klepsydrze nie może zabraknąć grafik typu krzyż, anioł, gołębica, wizerunek Matki Boskiej, Jezusa, płonący znicz, kwiaty. To, który symbol znajdzie się na klepsydrze zależy od tego jaki charakter będzie mieć ceremonia religijny czy świecki.

Co jeszcze można umieścić na klepsydrze?

Na klepsydrze pogrzebowej można zamieścić złotą myśl albo cytat, który nawiązuje do odejścia, pożegnania, śmierci. Może to być także cytat lubiany przez osobę zmarłą - oczywiście tylko wtedy, kiedy pasuje do sytuacji.