Dłużnik zmarł i nie zdążył uregulować należności? Nie wiesz, co robić, aby odzyskać swoje pieniądze? Mamy dobrą wiadomość — dług nie przestaje istnieć, a Ty w dalszym ciągu możesz egzekwować zadłużenie od spadkobierców dłużnika.

Jak odzyskać pieniądze, gdy dłużnik zmarł?

W przekonaniu większości śmierć dłużnika wiąże się z utratą jakichkolwiek szans na odzyskanie zadłużenia.

Okazuje się jednak, że sprawa nie jest tak oczywista, jakby się mogło wydawać, ponieważ o zapłatę należności wciąż można ubiegać się od jego spadkobierców, którzy dziedziczą zarówno prawa, jak i obowiązki (art. 922 k.c.). Tyczy się to zobowiązań wobec osób prywatnych oraz firm.

Jak wyegzekwować dług od spadkobierców dłużnika?

Przede wszystkim, aby otrzymać możliwość ściągania należności od spadkobierców zmarłego dłużnika, musi zostać zakończone postępowanie spadkowe, dzięki któremu ustala się, kto i co dziedziczy po zmarłym.

Co ważne, postępowanie to może zostać zainicjowane przez spadkobierców nawet po upływie kilku miesięcy, a niekiedy i lat po śmierci osoby zadłużonej.

Gdy sprawa uprawomocni się, można rozpocząć windykację należności. Można ją przeprowadzić samodzielnie lub zlecić ją zawodowej firmie windykacyjnej.

Firmy windykacyjne przyjmują na siebie wszystkie formalności związane z procesem, a całą procedurą kierują w sposób szybki i bezstresowy. Co więcej, jeżeli egzekucja roszczeń na etapie polubownym okaże się być bezskuteczna, wówczas firma skieruje sprawę do sądu. Gdy te kroki nie wystarczą — pozostaje już tylko egzekucja komornicza.

Porównywarka CashFix

Wybór odpowiedniej firmy windykacyjnej lub kancelarii windykacyjnej jest bardzo ważny, jeśli zależy nam na kompleksowej i skutecznej usłudze.

Porównywarka CashFix to jedyne narzędzie w Polsce, dzięki któremu wierzyciele mogą dokonać porównania najlepszych podmiotów windykujących na rynku.

Zestawienie ofert bierze pod uwagę indywidualne potrzeby klienta oraz typ sprawy, przez co możemy mieć pewność, że znajdą się w nim tylko zweryfikowane firmy i kancelarie windykacyjne.

Dzięki CashFix windykacja długów jest prostsza niż kiedykolwiek, a co najważniejsze, można ją zlecić, nie wychodząc z domu.

Jak spadkobiercy odpowiadają za dług?

Zgodnie z art. 1012-1024 k.c. spadkobiercy mogą przyjąć całość spadku po osobie zmarłej, ale mogą go również odrzucić.

W przypadku jednego spadkobiercy, który przyjmie cały spadek po zmarłym w pełnej odpowiedzialności, możemy od niego egzekwować całość roszczenia. W innym razie, jeśli spadkobierców jest kilku, należy egzekwować roszczenie proporcjonalnie od każdego z nich osobno.

W sytuacji, w której spadek zmarłego zostanie odrzucony, jego długi czy aktywa nie przechodzą na spadkobierców.

Odrzucenie spadku uniemożliwia wierzycielowi dochodzenie swojej należności. W takiej sytuacji majątek zmarłego przechodzi na rzecz Skarbu Państwa nieponoszącego wówczas odpowiedzialności za zadłużenie zmarłego.

Przedawnienie roszczeń

To, o czym na należy pamiętać, jest fakt przedawnienia długu, które względem spadkobierców następuje po 6 latach (dotyczy roszczeń okresowych) i 3 latach (dotyczy roszczeń związanych z działalnością gospodarczą zmarłego). Mowa o tym w art. 118 k.c.

Szansa na odzyskanie swoich pieniędzy jest ściśle uzależniona od tego, czy znajdą się spadkobiercy decydujący się przyjąć spadek z pełną odpowiedzialnością, oraz czy będą oni wypłacalni.

Niestety, jeżeli osoba zadłużona nie ma komu przekazać swojego spadku, wierzyciel musi pogodzić się z utratą należności.